×

תנאי השימוש ותקנון האתר והשירותים

 1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של Outright (להלן – "האתר"). האתר הינו אתר המספק שירותי פיתוח ובניית אתרים ומאפשר לרכוש שירותים ומוצרים אונליין ישירות מהאתר.

 2. התנאים המפורטים בתקנון זה מגדירים את הזכויות והתחייבויות של המשתמשים או המזמינים באתר כהגדרתם בתקנון זה בעת הרכישה באתר או מחוצה לו. יש לקרוא את כל התנאים בעיון רב, התנאים מהווים הסכם מחייב בין המשתמשים לבין אאוטרייט.

 3. ניתן לבטל עסקה בתוך 24 שעות לאחר ההזמנה בניכוי דמי ביטול בשיעור 10% מסכום ההזמנה. לא ניתן לבטל עסקה לאחר מכן.

 4. במידה שהלקוח רוכש חנות על בסיס תבנית, ידוע ללקוח שלא מדובר בעיצוב מותאם אישית וכל שינוי הוא בעלות נוספת, על הלקוח לספק את כל התכנים והתמונות לאתר בצורה מסודרת.

 5. הגבלת גיל – הנך מצהיר ומתחייב שאתה כשיר ומוסמך להתקשר בהסכם זה וכן כי גילך הינו 18 לכל הפחות. אם אינך מסכים לאמור לעיל, אינך מורשה להשתמש או לרכוש שירותים המוצעים באתר זה.

 6. אאוטרייט תספק ללקוח את השירות המפורט באתר ובהתאם לו, באיכות ותוך הקפדה על הסטנדרטים המקובלים בתחום, בהתאם לשיקול דעתה המקצועי. כל דבר שאינו כתוב במפורש בהזמנה הנעשית באתר אינו כלול בשירות.

 7. מובהר כי התשלום בגין מוצרים ו/או שירותים של צדדים שלישיים אינו כלול במחיר והלקוח יהיה אחראי לתשלומים בגין שירותים אלו, ככל שיוזמנו על ידו (כגון שירותי סליקה, שילוח וכו').

 8. שארית הסכום על בניית האתר ישולם במסירת האתר ללקוח או בתוך 2 ימי עסקים מעליית האתר לאוויר וכתנאי למסירת האתר והזכויות בו. כל שימוש בזכויות הקניין הרוחני באתר יהיה כפוף לפרעון התמורה המלאה.

 9. העדר אחריות לתוצאות ו/או לצדדים שלישיים – במקרה שבו השירות ו/או תוצאותיו דורש או תלוי בתשתיות ו/או טכנולוגיות ו/או שירותים ו/או מוצרים של צדדים שלישיים, לרבות ספקי תשתיות אינטרנט ו/או טכנולוגיה אחרת (כגון תבניות וורדפרס, תוספים ופלטפורמת wordpress, מערכות סליקה, פייסבוק, ממשקי api, תוספי נגישות, Google וכיוצ"ב), אזי מובהר כי אאוטרייט לא תהיה אחראית לכל תקלה או שינוי בשירותים אלה, תנאיהם או עלויות הכרוכות בהם, למעט וככל שהוסכם אחרת, במפורש בכתב ומראש.

 10. אחריות בית עסק – אאוטרייט פיתוח אתרים ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לנזק ישיר ו/או עקיף שיגרם כתוצאה משימוש בשירות ו/או שימוש במוצר שנרכשו באתר, והאמור בו או מוצג בו, אינו מהווה חוות דעת מקצועית. כל מידע שיימסר או כל תוכן שיופיע בכל אחד מן העמודים באתר אינו מהווה ייעוץ מקצועי, המלצה או חוות דעת כזו או אחרת. האחריות על השימוש במידע שיימצא באתר הוא על המשתמש בלבד.

 11. הגבלת אחריות: בכל מקרה שהוא, אחריות אאוטרייט תהיה מוגבלת לסכומים אשר התקבלו בפועל מאת הלקוח. מובהר כי אאוטרייט אינה מתחייבת לתוצאות מסוימות, ולא תישא בכל אחריות לכל נזק הקשור לאתר האינטרנט ו/או לשירותים ו/או למוצרים הנמכרים בו, לרבות כל מעשה או מחדל מצדה, מצד הלקוח או צדדים שלישיים.

 12. הגבלת פרטיות – האתר והחנות נוקטים באמצעי זהירות מירביים על מנת לאבטח ושמור ככל האפשר על סודיות המידע. העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL. החנות מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה ואספקת השירות או המוצר ללקוח.

 13. מדיניות אספקת מוצר/שירות – באתר יוצעו מגוון שירותים ומצרים למכירה, לרבות חנויות דיגיטליות, שירותי תכנות, שירותי אחסון וכיוצ"ב. המחירים באתר כוללים מע”מ, אלא אם צוין אחרת במפורש.
  החיוב הינו מיידי בסיום ביצוע רכישה באתר. בסיום התשלום ישלח אימייל אישור על ההזמנה וכן אימייל עם חשבונית מס-קבלה.
  קבלת השירות או המוצר תבוצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של השירות או המוצר הנרכש, המתעדכנים מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי של אאוטרייט וללא הודעה מראש.
  במקרה בו לא קיבל המשתמש קישור, אימייל, שם משתמש וסיסמה, חשבונית או כל שירות או מוצר
  אחר אשר נבעו מכשל מחשובי או במידה וסיפק המשתמש נתונים שגויים, יש לפנות לאאוטרייט בכתובת הדוא”ל [email protected]

 14. במידה שנרכש אתר או חנות דיגיטלית, אאוטרייט תטמיע בו תוסף נגישות צד ג' ללא עלות נוספות ותעשה כמיטב יכולתה לספק אתר מונגש מבחינת קוד, יחד עם זאת לאאוטרייט לא תהיה כל אחריות לעניין רמת הנגישות וללקוח לא תהיה כל תלונה ו/או טענה ו/או תביעה כלפי אאוטרייט בקשר לרמת הנגישות של האתר.

 15. אחסון אתרים: שירות האחסון כולל אחסון אתר אחד בלבד עד 4 ג'יגה וללא הגבלת תעבורה, בשימוש סביר ובכפוף למדיניות מגבלות האחסון של אאוטרייט אשר תקבע על-ידה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובאופן שתשתנה המדיניות מעת לעת בהתאם לצרכי החברה ושיקוליה. ניתן לשדרג לחבילה גדולה יותר בעלות נוספת. למען הסר ספק, שירות האחסון אינו כולל שירותי דוא"ל ו/או ניוזלטר.

 16. קבלת הודעות ופרסומים באימייל – הינך מאשר קבלת עדכונים ופרסומים מאאוטרייט באימייל איתו נרשמת או רכשת באתר, לרבות פרסום ו/או שיווק הנוגע לשירותים והמוצרים של אאוטרייט. ניתן להפסיק את קבלת העדכונים ו/או הפרסומים באימייל על ידי לחיצה על הקישור "הסר" באיימייל.

 17. עיכוב הקשור בלקוח ידחה את המועד למתן השירותים. הלו"ז למתן השירות אינו כולל זמן המתנה להערות או תוכן או תמונות מצד הלקוח.

 18. קניין רוחני: כל צד יישאר בעל הזכויות המלאות בנכסים נשואי זכויות קניין רוחני ו/או בתכנים ו/או סימני המסחר ו/או שמות אחרים השייכים לו. אאוטרייט תהיה רשאית לעשות שימוש בתכנים שסופקו ו/או השייכים ללקוח לצורך מתן השירות ולצורך הצגת פרופיל לקוחות או עבודות בלבד. הסכם זה אינו מעביר זכויות קניין רוחני כלשהן בין מי מהצדדים למשנהו. הלקוח לא יהיה בעל זכויות בלעדיות בתכנים כלשהם, לרבות תבניות, מערכת ותוספי האתר (הכפופים, בין היתר, לתנאים של צדדים שלישיים).

 19. הודעות פניות לאאוטרייט יהיו בדואר אלקטרוני בלבד ולא ייחשבו כנתקבלו ללא אישור מפורש.

מוזמנים לקפה

בית נח, דרך בן גוריון 38
רמת גן

התקשרו אלינו

055-9664456

שלחו לנו אימייל

[email protected]
דילוג לתוכן